ALGEMENE VOORWAARDEN
LOMMERRIJK


Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) gedeponeerd bij de Arrondissements Rechtbank te ‘s-Gravenhage. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

Download hier  de Uniforme Voorwaarden Horeca

Overige voorwaarden

• Lommerrijk beschikt over een eigen, gratis, parkeerterrein voor circa 120 auto’s. Indien deze vol is kan in de directe omgeving (betaald) geparkeerd worden.
• Binnen Lommerrijk & Dok 99 is het niet toegestaan voor personen jonger dan 18 jaar om alcohol te nuttigen. Bij twijfel over de leeftijd wordt naar een geldig legitimatiebewijs gevraagd. Indien deze niet getoond kan worden serveren wij geen alcohol.
• Gebruik van confetti, rijst, vuurwerk, echte rozenblaadjes en glitters is helaas niet toegestaan.
• Decoratie (brandvertragend) mag alleen aangebracht worden in de door jouw gereserveerde zalen. Hiervoor hanteren wij decoratievoorwaarden.
• Geluidsniveaus van bands, disco’s en andere versterkte muziek in jouw zaal mogen een geluidniveau van 90d(B)a niet overschrijden.

Doorgeven aantal personen

• Tot uiterlijk 1 week voor aanvang van jouw reservering kan je het opgegeven aantal personen wijzigen/naar beneden bijstellen, met een marge van 10%. Op de aantallen die dan bij ons bekend zijn wordt de eindfactuur gebaseerd. Indien er zich meerdere gasten aanmelden, dan worden deze doorberekend met de afgesproken prijs per persoon. Als op de dag/avond zelf blijkt dat er meer mensen aanwezig zijn worden deze ook tegen een meerprijs doorberekend.
• De eindfactuur wordt na afloop van jouw reservering toegezonden en dient binnen 8 dagen na dagtekening te worden voldaan.